MİSYONUMUZ

Bilgiyi dert edinip, çağdaş toplumun ana dinamiklerini anlamaya, kadim medeniyetimizin tarihi köklerini bulmaya ve bu dinamikler/kökler üzerinde hayırlı/istikamet üzere bir geleceğin inşasına katkıda bulunmak için talep eden her kuşaktan kişiye özgür bir araştırma ortamı sunarak yapacağımız faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmak.

VİZYONUMUZ

Karşılaştırmalı ve displinlerarası bir yaklaşımı benimseyerek bir yandan yerleşik gelenek(ler)le hesaplaşma, diğer yandan kendi özgün geleneğimizi ihya etme

DEĞERLER

  • İstişare
  • Güven
  • İnsan Odaklılık
  • Adil Yaklaşım
  • Verimlilik
  • Sürdürülebilirlik