İlim ve Medeniyet Derneği olarak gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin devamlılığına katkıda bulunarak, yapacağımız faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.  Hareketimiz bilgiyi dert edinen, talep eden her kuşaktan kişiye kapılarını açmayı kendine temel şart olarak koşan bir harekettir. Derneğimiz, çağdaş toplumun ana dinamiklerini anlamaya, kadim medeniyetimizin tarihi köklerini bulmaya ve bu kökler üzerinde hayırlı ve istikamet üzere bir geleceğin inşasına katkıda bulunarak amel defterlerimizi açık tutmaya niyet etmiştir.

Derneğimizin hikayesi, yukarıda ifade ettiğimiz gayemize öncü olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu'nun, üniversite bünyesinde eğitim görmekte olan gençlerin kendi enerji ve hayallerinin farkında olmasını sağlayarak; geçmişimizden geleceğimize köprü olmak misyonu ile 2014 yılında başlamaktadır. Topluluk, üniversiteli gençlerin taşıdıkları cevherin farkına varıp onu işleyerek dünyada fark yaratmaları, kişisel yeteneklerine güvenen, girişimci, özgür düşünce sahibi, fikirlerini ortaya koymaktan çekinmeyen ve her platformda fikirlerinin savunucusu olan dinamik genç kadrolar oluşturarak, topluma liderlik edebilecek donanıma kavuşturmayı asli vazife olarak benimsemiştir. 

2016 yılına gelindiğinde tümü lisans öğrencilerinden oluşan genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme almak maksadıyla İlim ve Medeniyet ( ilimvemedeniyet.com ) kurulmuştur. 2016'dan bu güne platformda 50'yi aşkın yazar 1500'ün üzerinde yazı kaleme almış; yazılan yazılar yıllık 1 milyonun üzerinde tekil ziyaretçiye ulaşmıştır. 

Takvimler 2021 Kasım ayını gösterdiğinde, gerekli süreçler tamamlanarak İlim ve Medeniyet Derneği yukarıda ifade edilen gaye ve niyet üzerine resmi olarak kurulmuştur. Derneğimiz seminerler, eğitimler, atölye programları, çalışma grupları, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sosyal yardım alanlarında faaliyet yürütmeye devam etmektedir.