Balkanlar Atölyesinin son semineri Balkanlar Araştırmacısı Erdem EREN’in katılımı ile gerçekleştirildi.

İlim ve Medeniyet Atölyeleri kapsamında organize edilen Balkanlar Atölyesinin son dersi 17 Haziran Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmasıyla başlayan program Balkanlar Araştırmacısı Erdem EREN’in "Balkanlarda Güncel Meseleler" adlı semineriyle tamamlanmıştır.

Programda ilk olarak Balkanlar'a kavramsal, coğrafi, jeopolitik ve sosyo-ekonomik perspektifte bakılmıştır. Daha sonra güncel meselelere değinilmiştir. Türkiye'nin Balkanlar politikasıyla beraber diğer küresel ve bölgesel aktörlerin bölge üzerindeki etkileri incelenmiştir. Program sorulan soruların cevaplanmasıyla tamamlanmıştır.