Değerli İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrencileri, yeni eğitim döneminde sizlere başarılar diliyoruz. Derneğimiz, maddi ihtiyaç sahibi ve derslerinde başarılı İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerinin yüksek öğrenimlerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim destek bursu vermektedir. 2023-2024 öğrenim yılı burs müracaatları başlamıştır.

Derneğimiz geride kalan eğitim dönemlerinde olduğu gibi 2023-2024 öğrenim yılında da İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere eğitim desteği verecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin fakülte ya da yüksekokullarından herhangi birine kaydı bulunan Hazırlık ve Lisans öğrencileri burs imkânından yararlanabilir.

Burs müracaatları 16-22 Ekim 2023 tarihleri arasında web sitemiz üzerinden başvuru formunun doldurulması ile yapılacaktır.

DİKKAT!

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin fakülte ya da yüksekokullarından herhangi birine kaydı bulunan Hazırlık ve Lisans öğrencilerinden; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim bursu hariç olmak üzere herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta tam zamanlı olarak çalışmayan, ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65 olan ve önceki dönemlerde başarısız dersi bulunmayan öğrenciler bursa başvurabilir. Hazırlık öğrencileri, hazırlık eğitimini tamamlayarak 1. Sınıfa geçmiş öğrenciler veya doğrudan 1. Sınıfa başlayan öğrenciler için not ortalaması şartı aranmayacaktır.
 • Başvurular 16-22 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak olup, 22 Ekim 2023 saat 17.00’da sona erecektir.
 • Burs başvurusu için web sitemizdeki online form doldurularak gerekli bilgilerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından Derneğimiz Burs Komitesi’nce değerlendirilen formlar arasından burs başvurusu uygun olarak belirlenen öğrenciler yüz yüze görüşmeye çağırılacaktır.
 • Burs almaya hak kazanacak öğrenciler öncelikle ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilerek belirlenecektir. Sonuçlar Kasım ayı içerisinde ilan edilecektir.

 

BURS BAŞVURUSU SONRASINDA BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAY BURSİYERDEN İSTENECEK BELGELER

Talep edilen tüm belgeler hazır edilerek A4 çıktı halinde dosyalı olarak aday bursiyer tarafından burs komitesine sunulmalıdır.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • YKS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (yeni kazananlar için)
 • Öğrenci belgesi (E-devletten alınabilir.)
 • Transkript (1. sınıf öğrencileri için hazırlık geçme belgesi) – (E-devletten alınabilir)
 • Kardeşlerinizin öğrenci belgeleri (E-devletten alınabilir)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikametgah adresini gösteren yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (E- devletten alınabilir)
 • Anne babanın oturduğu evin Tapu/Kira kontratı fotokopisi
 • Anne babanın çalışma durumunu gösterir belgeler:
  • Çalışan anne, baba için işyerinden onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar E-devletten alabilir.)
  • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
  • Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
  • Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge o Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)

 Başvuru için lütfen tıklayınız.