İLİM ve MEDENİYET DERNEĞİ 2023-2024 DÖNEMİ ATÖLYELERİ

Atölye Adı:  

Hadis İncelemeleri Atölyesi

Atölyenin İçeriği: 

Kur’ân-ı Kerîm, dünya hayatını anlamlandıran, insanlığın saâdeti için gerekli olan inanç esaslarını, ahlâkî kriterleri ve şer’î hükümleri belirlerken; Hz. Peygamber’in Sünneti bütün bunlara can verip, onları renklendirir, hareketlendirir ve seslendirir. Kuran vahyi ile insanlığın idrakine sunulan hakikatler, herkesten önce Hz. Peygamber’in şahsında ete ve kemiğe bürünerek amele dökülür. Bu yüzden onun söz ve fiilleri, İslâmî dünya görüşünün ve müslümanlar arasındaki ortak davranış ve düşünce örgüsünün -Kur’ân’la birlikte- ilk ve en güvenilir bilgi kaynağıdır. Bu atölye çalışmasında bu birlikteliği ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Hz. Peygamber’in sünnetinin sözlü ifadesi olan ve tüm İslami ilimlere temel teşkil eden Hadis ilmine dair temel kavram ve meselelere yer verilecektir.

Atölye Gereklilikleri:

☒ Yüzyüze - ☒ Devam Zorunlu - ☒ Okuma Yoğun - ☒  Araştırma Gerekir

Atölye Müfredatı: 

Hafta Konu TARİH
1 Hadis İlmi: Temel Kavramlar, Hadis Türleri 16 Ekim 2023 (Pazartesi)- 15:00-16:00
2 Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması 23 Ekim 2023 (Pazartesi)- 15:00-16:00
3 Hadislerin Tasnifi ve Temel Hadis Kaynakları 30 Ekim 2023 (Pazartesi)- 15:00-16:00
4 Sünneti Anlamada Yöntem 6 Kasım 2023 (Pazartesi)- 15:00-16:00
5 Oryantalistler ve Günümüz Hadis Tartışmaları 13 Kasım 2023 (Pazartesi)- 15:00-16:00
6 Hadislerin Tercüme ve Yorumunda Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar ve Sık Rastlanan Hatalar 20 Kasım 2023 (Pazartesi) 14:00-15:00

Katılımcı Özellikleri: 

Atölye herkesin başvurusuna açıktır.

Ön Okumalar: 

  1. Sahabenin Sünnet Anlayışı, Prof.Dr.Bünyamin ERUL. (Basılı Doktora Tezi)
  2. Hadis ve Sünnetin İslâm Dinindeki Yeri ve Önemi, Prof.Dr.Yavuz GÖKTAŞ. (Makale)
  3. Aceleci Hadis Yorumu ve Bunun Doğurduğu Sakıncalar, Doç.Dr.Veysel ÖZDEMİR. (Makale)
  4. Hadislerin Doğru Yorumlanmasında Hz. Peygamberin Dolaylı  Anlatım Üslubunun Analizinin Önemi, Prof.Dr.Saffet Sancaklı.(Makale)

 

Atölyenin Gerçekleştirileceği Adres:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Yerleşke, Üsküdar/İstanbul

 

LCV: ilmetatolye@gmail.com

  • İlim ve Medeniyet Atölyeleri Genel Bilgilendirme Sayfası için buraya tıklayın

 

- Kayıt Formu İçin Tıklayın -